AB Sigrid Services OY är er sammarbetspartner när ni har personalbehov.

Vi erbjuder er rekryterings- och bemanningstjänster enligt er behov inom hela Norden 

Sigrid express: Rekrytering vid snabb behov

Behöver ni rekrytera personal med kort varsel så löser vi era bekymmer. Kompetent personal från våra nätverk inom några dagar.  Ta kontakt>

Sigrid Light: Täckande sökprocess

Söker ni kompetent personal till något extra? Ni kan använda er av våra nätverk, rekryteringssystem och processer. Vi sköter marknadsföringen, förarbetet och kommunikationen. Ta kontakt>

Sigrid Full: Rekrytering med "nyckel i hand"

Har ni behov av något speciellt? Vi erbjuder er hela sökprocessen. I slutet av processen blir ni servade med top kandinaterna som är mest lämpade för uppgiften. Ta kontakt>

Sigrid Custom: Rekryteringsprocess enligt era önskemål

Har ni behov av något över det normala? Vi skräddarsyr prcessen enligt era behov. Ta kontakt>

Sigrid Resources: Bemanningstjänster

Har ni behov av flexibel och kompetent personal men ni vill inte rekrytera? Vi erbjuder er bemanningstjänster där vi sköter alla arbetsgivar skyldigheter samt transport och logi till personalen. Ni får snabbt personal till er tjänst. Ta kontakt> 

Lämna era uppgifter, vi kontaktar er!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Ab Sigrid Services Oy
Stenbackavägen 53
68920 FORSBY

FO-nummer: 2751099-1
Telefonnummer: +358 406 215 050

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.